Bouwcalculaties

Bouwcalculaties

S&A calculaties verzorgt voor u een complete calculatie voor elk project en in elke fase van het bouwproces.  Zoals u weet is een goede kostprijsberekening een voorwaarde voor het welslagen van uw bouwproject.

Bij onze werkzaamheden kunt u denken aan:

 • kostenramingen (in schetsontwerp)
 • elementen ramingen in Voorlopig Ontwerp (VO) en Definitief Ontwerp (DO) fase
 • inschrijf- en directiebegrotingen
 • het opstellen van bouwplaatskosten
 • het berekenen, controleren en/of bewaking van meer- en minderwerk
Bouwvoorbereiding

Bouwvoorbereiding

Om uw project, groot- of kleinschalig, gestroomlijnd en succesvol te laten verlopen is het van groot belang dat er een gedegen en een zo compleet mogelijke voorbereiding ten grondslag ligt.

Door middel van een bouwkundige werkomschrijving wordt het project in woord beschreven.

In een bouwkundige werkomschrijving wordt zoveel mogelijk uiteengezet wat de wensen van de opdrachtgever zijn. Om zodoende te waarborgen dat er een zo’n compleet mogelijke beschrijving van het project kan worden aangeleverd.

Tevens kan, indien wenselijk, een bouwkundige werkomschrijving worden ondersteund door energieprestatiecoëfficiënt-berekeningen (EPC), licht- en geluidsberekeningen. Uiteraard worden hierbij de bijkomende documenten zoals een inschrijvingsformulier, garantieverklaring etc. aan toegevoegd.

Volgens de Arbo-wet dient elk project te worden ondersteund door een veiligheid & gezondheidsplan (V&G plan) . Ook deze kunnen wij voor u verzorgen, zowel in ontwerp als in de uitvoeringsfase

Bouwbegeleiding

Bouwbegeleiding

S&A Calculaties verzorgt de gehele bouwbegeleiding van een bouwproject, zowel voor nieuw- als verbouwprojecten

Een kleine greep uit de werkzaamheden die behoren bij bouwbegeleiding/opzichterwerk:

 • Aanbesteding
 • Screenen van inschrijfbegrotingen
 • Werkbesprekingen en bouwvergaderingen, incl. verslaglegging
 • Controleren van werktekeningen
 • Controle op de bouwplaats betreft materialen en installatiewerken
 • Controle op het bouwbesluit en de bouwvergunning
 • Controleren en bewaken van meer- en minderwerk
 • Bewaken van de tijdsplanning met bijhorende onwerkbare dagen
 • Controleren termijndeclaraties van de aannemer
 • Controleren en bewaken op uitvoering V&G
 • Contact/aanspreekpunt tussen opdrachtgever en aannemer
 • Bijwonen van bouw- en werkvergaderingen
 • Organiseren van NUTS besprekingen
 • Bijwonen voorschouw en oplevering